Úvod

Úvod

Základem kvalitní elektroinstalace v jakékoli stavbě je dobrá projektová dokumentace. Kvalitně zpracovaný projekt vede k efektivnímu provedení elektroinstalace, a to jak v oblasti nákladů investičních, tak i provozních. I při provádění elektroinstalací platí, že nejprve je třeba vše dobře promyslet, navrhnout a teprve potom se pustit do vlastní realizace. Dobrá projektová dokumentace vám proto může ušetřit mnoho peněz a starostí s realizací elektroinstalace i ušetřit vás zklamání z provedení nedomyšleného díla.

Kvalitní projekt elektroinstalace navrhne vhodnou koncepci elektrických rozvodů, jejichž používání je pak intuitivní. Taková elektroinstalace je uživatelsky příjemná – ovládací prvky jsou tam, kde je očekáváte; zásuvky jsou tam, kde je potřebujete; rozmístění přístrojů v rozvaděči umožňuje snadné nalezení toho jističe, který právě hledáte; nové zařízení lze v budoucnu snadno připojit bez narušení koncepce apod.

V neposlední řadě kvalitní projekt zjednodušuje práci elektromontážní firmě, která nemusí ztrácet čas hledáním způsobu, jak vyřešit požadavky budoucího uživatele. Na základě dobrého projektu dokáže elektromontážní firma správně vytvořit cenovou nabídku pro investora, a to bez nutnosti vytváření cenových rezerv na neočekávané činnosti, které by jinak zvyšovaly cenu prováděných prací.

Přehledná dokumentace je také důležitou podmínkou pro snadné budoucí změny elektroinstalace (např. doplnění ovládacích prvků nebo zásuvek, připojení nových zařízení) a umožňuje rychlé nalezení případné poruchy.