Činnosti

Činnosti

Zpracovávám kompletní projekty elektroinstalace pro všechny stupně projektové dokumentace:

  • investiční studie
  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro ohlášení stavby
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro realizaci stavby
  • dokumentace skutečného provedení stavby

Projekty menšího rozsahu je možné zpracovat i jednostupňově (sloučení několika stupňů dokumentace dohromady).

Nabízím také převedení vaší starší „papírové“ projektové dokumentace do digitální formy.