Dokumentace

Dokumentace

Dokumentaci zpracovávám jak standardními projekčními softwary (soubory ve formátech dwg, doc, xls), tak i speciálními výpočtovými programy (výpočty osvětlení, elektrické parametry sítí, návrh ochrany před bleskem, výpočty topných kabelů apod.). Výstupy jsou možné do formátů pdf, dwf, jpg, apod.

Skladba projektové dokumentace vychází z vyhlášky č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb). Standardní vzorová skladba dokumentace elektroinstalace je následující:

 • Technická zpráva
 • Výpočty
 • Přehledové jednopólové schéma napájení (VN, NN)
 • Seznam elektrických spotřebičů
 • Jednopólová schémata rozvaděčů
 • Obvodová schémata rozvaděčů
 • Pohledy na rozvaděče (rozmístění přístrojů)
 • Seznamy kabelů
 • Výkresy situací (areálů)
 • Dispoziční výkresy pro různé druhy rozvodů (napájení, osvětlení, zásuvky, technologická zařízení apod.)
 • Specifikace montážního materiálu

Skladba dokumentace, vydávané pro konkrétní projekt, je upravována podle stupně projektové dokumentace, rozsahu projektu a požadavků zákazníka.