Kvalifikace

Kvalifikace

Jsem absolventem Elektrotechnické fakulty ČVUT. Mám mnohaleté zkušenosti (od roku 1998) s projektováním elektroinstalací různých rozsahů – od rodinných domků po průmyslové závody. Zkušenosti mám s projektováním různých částí elektrických rozvodů, např.:

  • rozvodny VN
  • trafostanice
  • venkovní silnoproudé elektrické rozvody (přípojky, venkovní osvětlení, apod.)
  • vnitřní silnoproudé elektrické rozvody (osvětlení, zásuvkové rozvody, napájení TZB, napájení technologických zařízení, apod.) – včetně prostor s nebezpečím výbuchu (Ex)
  • uzemnění a ochrana před bleskem

Jsem držitelem osvědčení o autorizaci ČKAIT pro obory:

  • Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
  • Technologická zařízení staveb

Jsem držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle Vyhl. 50/1978 Sb. (§6, §10).